Socialt engagemangBarncancerfonden

Barncancerfonden bekämpar barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver. Barncancerfondens kärnvärden är hopp, mod och ansvar.

Läs mer om Barncancerfondens arbete >>

 
     

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle är en ideell organisation som funnits i över 45 år. Dem arbetar med opinionsbildning och politisk påverkan för en restriktiv narkotikapolitik. Viktigast är att förebygga att missbruk uppstår, därför lägger dem stort fokus på sitt projekt Narkotikafri skola som har till syfte att utveckla gymnasieskolans narkotikaförebyggande arbete. RNS tror på tidig upptäckt och tidigt ingripande. Alla barn och unga har rätt till en uppväxt fri från narkotika!

Läs mer om Riksförbundet Narkotikafritt Samhälles arbete >>

Läs mer om Riksförbundet Narkotikafri Skola >>

 
 
 
 
 

Giving People

Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige. Man arbetar med akut hjälp av mat och andra viktiga förnödenheter. Organisationen har sedan starten i september 2013 förmedlat ett stort antal matkassar, kläder och hygienartiklar till barnfamiljer över hela Sverige.

Läs mer om Giving Peoples arbete >>

 
     
     

Ett Narkotikafritt Sverige

Genom vårt engagemang i Ett Narkotikafritt Sverige tar vi avstånd från narkotika och dopning och verkar för att landets ungdomar får en bra upplysning samtidigt som du får information och utbildning i förebyggande insatser mot droger och missbruk på den egna arbetsplatsen.

Läs mer om Ett Narkotikafritt Sveriges arbete >>

 
     
     

Säkra Varje Unge

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en organisation vars syfte är att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige.

Läs mer om Säkra Varje Unges arbete >>

 
     
     

Våga Börja Prata

Bakgrunden till Våga Börja Prata är viljan att förändra situationen för barn till missbrukare. Deras vision är att alla barn som har det svårt ska våga be om hjälp. Inga barn ska behöva skämmas för hur de har det.

Läs mer om Våga Börja Pratas arbete >>

 
     
     

Aktiv Skola

Aktiv Skolas värdegrund där allt man gör strävar mot att uppnå en högre grad av hälsa. Aktiv Skola anser att skolan är den arena i samhället där vi har störst möjlighet att förkroppsliga och förverkliga hälsa för våra barn och ungdomar.

Läs mer om Aktiv Skolas arbete >>