Kombiväggar


Våra hissbara kombiväggar hjälper dig att dela av stora ytor för att optimera användningen av sporthallar, gymnastiksalar och arenor. Kombiväggarna används med fördel då man vill dela in hallar men behålla ljusinsläpp och inte är beroende av samma ljuddämpning som med en heltäckande vägg. Multiroll kombiväggar har kapacitet för väggöppningar upp till ca 300 m2 och finns i olika utföranden. Kombinera med nät eller scrim beroende på användningsområde. Multirolls enkelsidiga kombinationsväggar hissas med kraftiga band som löper längs ena sidan av väggduken. Väggen drivs av en elektrisk motor vilken är placerad centriskt över ridåväggen. Motortyp dimensioneras i förhållande till väggens storlek. Manövrering sker med hjälp av återfjädrande nyckelbrytare.
Våra produkter

Klicka på respektive produkt för mer information.