SortimentProjekt

Vill du veta mer om sporthallsäkerhet?

Kontakta mig så berättar jag mer
/ André

Tel: 0431-44 92 37

Säkerheten framför allt

 
Rantzows Sport arbetar sedan länge med kvalitetscertifierad sporthallsbesiktning. Det innebär att vi följer inte bara Arbetsmiljöverkets föreskrifter, utan även branschorganisationen Svenska SIKOs rutinbeskrivning – en standardiserad, komplett och oberoende besiktningsmetodik som syftar till att förhindra olyckor och tillbud. På så sätt bidrar vi till sporthallens långsiktiga säkerhet.
 
     

Ansvaret ligger på den sporthallsansvarige

Alla vill såklart förhindra tillbud och olyckor i sporthallen. Men alla känner inte till att ansvaret för löpande inspektion och underhåll ligger på den sporthallsansvarige. Liksom på andra arbetsplatser gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), som även talar specifikt om regelbunden och återkommande besiktning av sportredskap och övrig utrustning.
 
 
 

Utbildade och certifierade besiktningsmän

Rantzows utbildade och certifierade besiktningsmän är professionella, kunniga och noggranna experter. Och de sätter alltid säkerheten först. Våra servicetekniker är certifierade för bland annat heta arbeten, byggnadsställningar, saxlift och Hilti-borrning. Alla har ID06.
 
 

En trygg, komplett partner

Vi håller reda på när besiktningen ska göras, och vi följer Arbetsmiljöverkets rekommendation om såväl besiktningsintervall som kvalitetssäkrat besiktningsarbete. Efter genomförd besiktning sätter vi upp ett besiktningsprotokoll i lokalen och skickar en kopia till beställaren. Rantzows Sport ska vara en både trygg och komplett partner för dig som är sporthallsansvarig.